فرآیند معامله

افزایش مصرف تیتانیوم دی اکساید در صنایع و ورود گریدهای گوناگون تیتان به کشور توسط عرضه کنندگان متعدد، سبب شد تا خریداران و فروشندگان جهت انجام معامله با نوعی سردرگمی و معاملات غیر شفاف روبرو گردند که این امر موجب افزایش زمان و هزینه انجام معاملات در بازار گردید.


در سایت بازار تیتان ایران، سعی شده تا فرآیند انجام معاملات به گونه ای باشد تا حتی الامکان به شیوه رایج در بازار نزدیک بوده و از سوی دیگر خریدار و فروشنده بتوانند در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه از وضعیت بازار مطلع شده و معاملات خود را انجام دهند.فرآیند فروش تیتان در بازار


برای فروش تیتان در بازار از دو روش می توان اقدام نمود:

1) درج آگهی فروش

2) ارائه پیشنهاد فروش به آگهی های خرید

هنگامی که شما اقدام به ثبت آگهی فروش تیتان در بازار می نمایید این امکان را برای خریداران فراهم می کنید تا به شما پیشنهاد خرید با شرایط مختلف ارائه دهند و شما نیز می توانید پس از بررسی به پیشنهادهای مناسب قیمت خود را اعلام نمایید. قیمت شما به اطلاع خریدار رسیده و پس از تایید، موبایل طرفین جهت ادامه مذاکرات در اختیار یکدیگر قرار خواهد گرفت.

در مواردی که شما اقدام به ارائه پیشنهاد فروش به آگهی خریدار می نمایید، صرفاً به آن آگهی شرایط خود را اعلام نموده و در صورت تایید توسط خریدار موبایل طرفین در اختیار یکدیگر قرار خواهد گرفت.


فرآیند خرید تیتان در بازار


برای خرید تیتان در بازار از دو روش می توان اقدام نمود:

1) درج آگهی خرید

2) ارائه پیشنهاد خرید به آگهی های فروش

هنگامی که شما اقدام به ثبت آگهی خرید تیتان در بازار می نمایید این امکان را برای فروشندگان فراهم می کنید تا به شما پیشنهاد فروش با قیمت و شرایط مختلف ارائه دهند و شما نیز می توانید پس از بررسی، پیشنهادهای مناسب را تایید نموده و شماره موبایل فروشنده را جهت ادامه مذاکره دریافت نمایید.

در مواردی که شما اقدام به ارائه پیشنهاد خرید به آگهی فروشنده می نمایید، فروشنده به شما اعلام قیمت نموده و پس از تایید قیمت توسط شما، شماره موبایل فروشنده را جهت ادامه مذاکره دریافت می نمایید.با تشکر بازار تیتان ایران